Przerwy w dostawie energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej w dniu 04.11.2018 w Lędzinach.

 


Węglokoks Energia NSE Sp. z o.o. Zakład Ciepłowniczy „Ziemowit” w Lędzinach informuje wszystkich odbiorców ciepła, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Lędziny, o planowanej przerwie w dostawie energii cieplnej dla ogrzewania mieszkań oraz ciepłej wody użytkowej w dniu 04.11.2018 (niedziela) od godziny 6:00-22:00.

Planowana przerwa w dostawie energii cieplnej spowodowana jest przebudową sieci ciepłowniczej w głównym węźle rozdzielczym Zakładu Ciepłowniczego w Lędzinach.


Źródło : http://www.ledziny.pl/