Znów mandaty dla niesolidnych sprzedawców na tyskiej giełdzie kwiatowej.

 


W ostatnią sobotę funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach ponownie kontrolowali sprzedawców na Śląskiej Giełdzie Kwiatowej w Tychach. Kontrolujący sprawdzali czy klienci otrzymują paragony z kas fiskalnych. Niestety także i tym razem wielu sprzedawców okazało się niesolidnych. W ciągu kilku godzin funkcjonariusze nałożyli 19 mandatów na łączną kwotę prawie 8 tysięcy złotych.

Niektórzy sprzedawcy wydawali się zaskoczeni kolejną wizytą kontrolujących. Jeden ze sprzedawców prowadzący stoisko pełne świeżych kwiatów na widok funkcjonariuszy oświadczył oczekującym w kolejce klientom, że „dziś nie handluje”, a inny sprzedawca biegał pomiędzy kilkoma oddalonymi od siebie stoiskami z jedyną kasą fiskalną, którą posiadał. Jeden i drugi już wielokrotnie byli karani mandatami za niewydawanie klientom paragonów fiskalnych.

W październiku pracownicy i funkcjonariusze z Urzędu Skarbowego w Tychach oraz Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach kilkukrotnie sprawdzali uczciwość sprzedawców na tyskiej giełdzie kwiatowej. W tym czasie nałożyli łącznie ponad 70 mandatów na kwotę niemal 30 tysięcy złotych. Niektórzy sprzedawcy byli karani wielokrotnie, a jeden z handlujących został jednego dnia ukarany mandatami na trzech prowadzonych przez siebie stoiskach.

Mamy świadomość, że skala nieprawidłowości wśród handlujących na tyskiej giełdzie jest znaczna. Dlatego w przyszłości będziemy o wiele częściej niż dotychczas weryfikować czy sprzedawcy wydają klientom paragony fiskalne – mówi Adam Mierzwa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach. Zależy nam także by przedsiębiorcy byli świadomi tego jakie spoczywają na nich obowiązki. W najbliższym czasie planujemy zorganizować szkolenie dla sprzedawców z tyskiej giełdy, którzy chcą się dowiedzieć jak prawidłowo wywiązywać się na nałożonych na nich obowiązków podatkowych – dodaje Mierzwa.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani, co do zasady, ewidencjonować tę sprzedaż za pomocą kas fiskalnych (obowiązek taki wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej albo nie wydanie dokumentu z kasy fiskalnej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży to naruszenie przepisów, za które grozi wysoka grzywna.

Paragon fiskalny to nie tylko dokument, który każdemu z nas pozwala dochodzić praw konsumenta, to także potwierdzenie, że należny podatek trafia do naszej wspólnej kasy – do budżetu państwa.