Komunikacja w okresie Wszystkich Świętych.

 


Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych, w celu ułatwienia dojazdu do lokalnych cmentarzy od 31.10.2018 r. do 02.11.2018 r. zostaną uruchomione dodatkowe linie autobusowe, a mianowicie:

 • do cmentarza na WartogłowcuCmA, CmB, CmC
 • do cmentarza przy ul. BarwnejCmE

oraz linia CmD na trasie łączącej tyski dworzec kolejowy i obydwa cmentarze.

Ponadto:

 • Uruchamia się dodatkowe kursy na linii 2.
 • Autobus linii 65 kursował będzie według rozkładu jazdy obowiązującego w soboty.
 • Autobusy linii 536 będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w niedziele i święta ze zmienioną trasą na terenie Miasta Mysłowice. Autobus po obsłużeniu przystanku „Mysłowice Dworzec PKP” pojedzie dalej ulicą Mikołowską, Janowską, Chopina, Moniuszki, Wielka Skotnica do przystanku „Mysłowice Kopalnia” wraz z obsługą po drodze przystanków „Mysłowice Cmentarz”, „Mysłowice Tesco”, „Ćmok Rondo /Janowska”, „Janów Osiedle Chopina Park”, „Mysłowice Staszica”, „Mysłowice Wielka Skotnica”, „Mysłowice Chopina”. Dalej według obowiązującej trasy. Tego dnia w godzinach od około 7:30 do 20:30 nie będzie obsługiwany przystanek „Mysłowice Katowicka”.
 • Autobus linii 291 kursował będzie według rozkładu jazdy obowiązującego w niedziele i święta ze zmienioną trasą przejazdu na terenie Żwakowa. W kursach w kierunku Szpitala Wojewódzkiego w godzinach od 7:11 do 19:12 obsługiwane będą dodatkowo przystanki „Tychy Żwaków Nowa”, „Tychy Żwaków Św. Elżbiety”, „Tychy Żwaków Cmentarz” i „Tychy Żwaków Rondo”. W tym czasie nie będzie obsługiwany przystanek „Tychy Żwaków Kościół”.

Na dodatkowych liniach Cm ACm BCm CCm D i Cm E w dniach 31.10.2018 r. i 02.11.2018 r. obowiązują bilety jednorazowe i okresowe. Natomiast w dniu 01.11.2018 r. zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy pasażerowie uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów w całej sieci komunikacyjnej organizowanej przez MZK Tychy.

Jednocześnie informujemy, że w dniach od 30.10.2018 r. do 02.11.2018 r. z uwagi na wprowadzenie zmian organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych na liniach regularnych MZK w Tychach wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dla linii 2, 254 przystankiem początkowym i końcowym będzie przystanek „Tychy Wartogłowiec Cmentarz” przy ulicy Oświęcimskiej. Nie będą obsługiwane przystanki: „Tychy Wartogłowiec Pętla”, „Tychy Wartogłowiec Szkoła”, „Tychy Wartogłowiec Beskidzka”. Autobus linii 2 będzie realizował odjazdy z przystanku „Tychy Wartogłowiec Cmentarz” zgodnie z rozkładem jazdy z przystanku „Tychy Wartogłowiec Beskidzka”.
 1. Autobusy nie będą wjeżdżać na parking cmentarza przy ul. Barwnej. Prosimy w tym okresie korzystać z przystanków zastępczych przy głównej drodze.
 1. W dniach od 30.10.2018 r. do 31.10.2018 r. oraz w dniu 02.11.2018 r. autobus linii L po obsłużeniu przystanku „Tychy Wartogłowiec Cmentarz” (w zastępstwie przystanku „Tychy Wartogłowiec Cmentarna”) do przystanku „Tychy Wartogłowiec Kościół” pojedzie ulicą Beskidzką, Goździków, Cmentarną, Dzwonkową wraz z obsługą przystanku zastępczego „Tychy Wartogłowiec Szkoła” (przeniesionego w rejon skrzyżowania z ul. Dzwonkową). Dalej według obowiązującej trasy przejazdu. W kursach tych nie będą obsługiwane przystanki: „Tychy Wartogłowiec Cmentarna”, „Tychy Wartogłowiec Pętla”.
  W dniu 01.11.2018 r. przystankiem początkowym i końcowym dla linii L będzie przystanek „Tychy Wartogłowiec Cmentarz” przy ul. Oświęcimskiej. Nie będą obsługiwane przystanki: „Tychy Wartogłowiec Pętla”, „Tychy Wartogłowiec Szkoła”, „Tychy Wartogłowiec Kościół”, „Tychy Wartogłowiec Skotnica”, „Tychy Wartogłowiec Zwierzyniecka”, „Tychy Zwierzyniec Wiosenna”, „Tychy Zwierzyniec Działki”, „Tychy Czułów Katowicka”, „Tychy Czułów Narcyzów”.
 2. W dniach 30.10.2018 r. do 31.10.2018 r. oraz w dniu 02.11.2018 r. autobus linii 131 po obsłużeniu przystanku „Tychy Wartogłowiec Kościół” do przystanku „Tychy Wartogłowiec Wiadukt” pojedzie ul. Cmentarną wraz z obsługą przystanku zastępczego „Tychy Wartogłowiec Szkoła” (przeniesionego w rejon skrzyżowania z ul. Dzwonkową), ul. Goździków, Cmentarną, Dzwonkową, Beskidzką. Analogicznie w kierunku przeciwnym. W kursach tych nie będą obsługiwane przystanki: „Tychy Wartogłowiec Pętla”, „Tychy Wartogłowiec Cmentarna”.
  W dniu 01.11.2018 r. autobus linii 131 kursował będzie z pominięciem przystanków: „Tychy Wartogłowiec Zwierzyniecka”, „Tychy Wartogłowiec Kościół”, „Tychy Wartogłowiec Szkoła”, „Tychy Wartogłowiec Pętla”, „Tychy Wartogłowiec Cmentarna”. Trasa przejazdu po obsłużeniu przystanku „Tychy Zwierzyniec Wiosenna” wykonywana będzie ulicami Czarną i Oświęcimską.

Ponadto informujemy, że 02.11.2018 r. (ze względu na dzień wolnym od zajęć dydaktycznych w większości szkół) zostaną zawieszone linie szkolne: Sz1Sz2Sz3Sz495252253.

Pozostałe autobusy i trolejbusy linii MZK Tychy w dniach 30.10.2018 r. – 31.10.2018 r. i w dniu 02.11.2018 r. będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni robocze, natomiast dnia 01.11.2018 r. zgodnie z rozkładem obowiązującym w niedziele i święta.


Źródło : https://www.mzk.pl/