Joanna Żebrowska – jedyny nauczyciel z Polski z nominacją do nagrody VET Excellence Awards 2018.

 


Pani Joanna Żebrowska – jedyny nauczyciel z Polski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Tychach otrzymała nominację z Komisji Europejskiej do międzynarodowej nagrody VET Excellence Awards 2018, jako Nauczyciel i Trener.

Z radością informujemy, że Pani Joanna Żebrowska Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Tychach została nominowana przez Komisję Europejską do nagrody VET Excellence Awards 2018, w kategorii VET Innovators i podkategorii Teacher and Trainer w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2018.

Nagrody podkreślają najlepsze praktyki i uznają doskonałość w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET) w całej Europie. Poprzez udostępnianie najlepszych przykładów kształcenia i szkolenia zawodowego, zapewniana jest widoczność i uznanie dla dobrej pracy oraz motywacja dla osób i organizacji, które współpracują z VET. Służy to budowaniu nowych sieci, rozszerzaniu istniejących i tworzeniu nowych możliwości kariery. Zwycięzcy nagród uzyskają prestiż zostania ambasadorami w swojej dziedzinie. Wykorzystując nagrody jako punkty odniesienia i tworząc ruch z naciskiem na doskonałość w kształceniu i szkoleniu zawodowym, inicjatywa wykracza daleko poza zwykłych interesariuszy VET. Ostatecznie podnosi to atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego – jeden z celów Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.
W jaki sposób przyznawane są nagrody?

Krok 1: Jury – W przypadku każdej nagrody, w kategoriach 1-4, powołano jury niezależnych członków. W poszczególnych kategoriach jury zidentyfikowano dwóch nominowanych.

Krok 2: Głosowanie publiczne – W przypadku każdej nagrody, spośród nominowanych przez jury nominatów, publiczność zostanie zaproszona do wyboru preferowanego kandydata poprzez głosowanie on-line.

Głosowanie zostało otwarte w dniu 18 października 2018 r. a zakończy się w dniu 7 listopada 2018 r. o godzinie 18.00.  Głosowanie odbywa się na stronie

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Awards-VET-Excellence-2018

Serdecznie zapraszamy do głosowania na Panią Joannę Żebrowską jedyną kandydatkę z Polski w kategorii nauczyciel.

Żeby zagłosować należy wejść na stronę –  link powyżej, wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres email,  oddać głos poprzez zaznaczenie kropki przy nazwisku kandydata i na końcu strony zatwierdzić submit.

GŁOSUJMY ! 


Źródło : https://www.oswiata.tychy.pl/