„Miasteczko ruchu drogowego” powstanie w Bieruniu.

 


Na zlecenie gminy opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę „Miasteczka ruchu drogowego” na osiedlu Granitowa. W przyszłej kadencji ruszy realizacja tego kompleksu.

„Miasteczko ruchu drogowego” powstanie między blokiem przy ul. Granitowej 5e a DK44, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się stare, niszczejące boisko asfaltowe.

Ponadto inwestycja obejmie m.in.:

  • budowę drogi dojazdowej do „Miasteczka ruchu drogowego” (od ulicy Granitowej)
  • przebudowę istniejącego na tym terenie chodnika oraz budowę połączenia tego chodnika z przejściem podziemnym w ulicy Warszawskiej (zapewniającego dostęp dla osób niepełnosprawnych)
  • rozbudowę oświetlenia ulicznego
  • budowę zjazdów do działek zapewniających dostęp do terenów przyległych

Dokumentacja projektowa opracowana zostanie do końca roku. W przyszłej kadencji ruszy realizacja tej inwestycji.

Mobilne miasteczko ruchu drogowego to kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze i motorowerze. W skład kompleksu wchodzą m.in.: mini znaki drogowe, sygnalizacja świetlna oraz elementy infrastruktury drogowej typu: drogi, ścieżki rowerowe, ronda, skrzyżowania.


Źródło : http://www.bierun.pl/