Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. w Lędzinach.

 


Komisja skrutacyjna stwierdza, iż w wyniku głosowania następujące projekty uzyskały najwyższą liczbę głosów:

 

Okręg nr 1 – Górki-Goławiec

Modernizacja pracowni przyrodniczej.

Okręg nr 2 – Lędziny

Budowa boiska treningowego przy MKS Lędziny.

Okręg nr 3 – Hołdunów

Dzielnicowe centrum integracji i kultury.

Łącznie oddano 3441 głosów, z czego:

– Karty wyjęte z urn – 2145

– Głosy oddane w głosowaniu poprzez formularz internetowy – 1296

Spośród wszystkich oddanych 3441 głosów stwierdzono:

– Głosy ważne – 3120

– Głosy nieważne na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 30 kwietnia 2015r. § 10 –321


Źródło : http://www.ledziny.pl/