Podsumowanie działalności samorządu powiatowego w latach 2014-2018.

 


Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem, które jest bilansem dokonań samorządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji. Niniejszy raport jest bardzo skróconym podsumowaniem działalności samorządu powiatowego w latach 2014-2018 i uwypukla sprawy najistotniejsze. W wydawnictwie znajdą państwo informacje o:
– inwestycjach drogowych
– największym dofinansowaniu w historii powiatu z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych
– drogach rowerowych
– systemie informatycznym monitoringu powodziowego
– rozbudowie i modernizacji geodezyjnych baz danych
– powiatowych szkołach, nowych pracowniach i warsztatach, które w nich powstały
– wydarzeniach kulturalnych i sportowych
– pracach konserwatorskich przy zabytkach
– działaniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
– planach na przyszłość

Raport_z_dokonań_Rady_Powiatu_Bieruńsko-Lędzińskiego_V_kadencji_6bd56


Źródło : https://powiatbl.pl/