Konserwacja Krzyża Męki Pańskiej z ulicy Warszawskiej w Bieruniu.

 


Przydrożny Krzyż Męki Pańskiej z ulicy Warszawskiej, który zabrany został w lipcu tego roku do odrestaurowania, wrócił już na swoje miejsce. Wczoraj zabytek został na nowo posadowiony. Trwają jednak jeszcze prace konserwatorskie, które zakończone zostaną pod koniec października.

Krzyż Męki Pańskiej jest własnością gminy Bieruń, która w sierpniu 2016 roku złożyła wniosek w sprawie wpisania krzyża do rejestru zabytków województwa śląskiego. Warto podkreślić, że wpisanie obiektu do rejestru zabytków daje możliwość starania się o dotację na jego remont i konserwację.

W maju 2017 roku Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wpisał krzyż przydrożny Męki Pańskiej do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Wykonywane prace konserwatorskie obejmowały pełną konserwację techniczną i estetyczną krzyża, a także wykonanie fundamentu pod krzyż. Ich koszt to blisko 56 tys. zł.

Warto podkreślić, że gmina Bieruń bardzo dba o zabytki swojego miasta i systematycznie aplikuje o dotacje ze środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego na konserwację i restaurację najcenniejszych obiektów. Co roku, w ramach pozyskanych dotacji, odrestaurowuje i poddaje generalnej renowacji  jakiś zabytek.

Przypomnijmy, że w 2015 roku pracom konserwatorskim poddany został krzyż Męki Pańskiej mieszczący się na ulicy Marcina, w roku 2016 dotację przeznaczono na konserwację krzyża Męki Pańskiej zlokalizowanego na ulicy Lędzińskiej, natomiast w 2017 roku nowe życie dzięki konserwacji zyskał krzyż Męki Pańskiej umiejscowiony przy ulicy Chemików.

Krzyż Męki Pańskiej z ulicy Warszawskiej jest czwartym zabytkiem, który dzięki dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym udało się odrestaurować.


Źródło : http://www.bierun.pl/