Konkursy na uczczenie Niepodległej.

 


Do działań wpisujących się w obchody 100-lecia niepodległości Polski dołączyły trzy konkursy – muzyczny, plastyczny i z wiedzy historycznej. Propozycje te skierowane są do uczestników zajęć w placówkach szkolnych, pozaszkolnych i kulturalnych w Tychach.

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi konkursami:

Konkurs Pieśni Patriotycznej i Historycznej „Nad nami orzeł biały”.

Urząd Miasta Tychy, Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile, Miejskie Centrum Kultury w Tychach oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach zachęcają do udziału w konkursie pieśni patriotycznej i historycznej.

Uczestnicy konkursu będą wykonywać pieśń, piosenkę o charakterze patriotycznym, nawiązującą do wydarzeń historycznych i polskich tradycji narodowych, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia do 26 października br. oraz dokonanie opłaty wpisowej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączonym poniżej pliku pdf.

konkurs-wokalny-nad-nami-orzel-bialy-regulamin


Konkurs Historyczny z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków oraz Urząd Miasta Tychy zapraszają młodzież do udziału w XXI Wojewódzkim Konkursie Historycznym z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości „Legiony to żołnierska nuta”.

Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych (za wyjątkiem finalistów poprzednich edycji konkursu): – I kategoria: uczniowie 8. klas szkoły podstawowej i 3. klas gimnazjalnych, – II kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Szkoła lub placówka zgłasza jedną drużynę składającą się z dwóch uczestników (po przeprowadzeniu własnych eliminacji). Zespoły szkół mogą zgłaszać po jednej drużynie w każdej z kategorii. 2. Uczestników I kategorii obowiązuje wiedza z zakresu historii z lat 1794-1918, zaś uczestników II kategorii wiedza z lat 1908-1945 (polityka, kultura, gospodarka) w oparciu o podręczniki szkolne, atlasy historyczne oraz pozycje zawarte w szczegółowym regulaminie konkursu.

Wszystkie informacje na temat zgłoszeń do konkursu znajdują się w regulaminie załączonym do tej informacji.

konkurs-wiedzy-historycznej-legiony-to-zolnierska-nuta-regulamin


Konkurs Plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski – z chlubnych kart i miejsc narodowej historii”.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Urząd Miasta Tychy zapraszają do udziału w konkursie plastycznym mającym na celu utrwalanie i przechowywanie w pamięci chlubnych dziejów historii i kultury Polski.

Teamtyka konkursu koncentruje się wokół zagadnień takich jak:

1. 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

2. Prace inspirowane patriotyczną twórczością artystów rodu Kossaków: Juliusza, Wojciecha, Jerzego i Karola, Zofii, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Magdaleny Samozwaniec.

3. Osiągnięcia wielkich Polaków i Polek, ważne wydarzenia i miejsca historyczne. 4. Bohaterowie i klimat baśni polskich (dla dzieci w wieku 4-9 lat).

5. Patriotyzm polskich rodzin na przestrzeni dziejów, obchody świąt państwowych

Konkurs skierowany jest do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, placówek kulturalnych, uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich.

Szczegółowe informacje o zasadach konkursu znajdują się w załączonym regulaminie.

konkurs-plastyczny-jestesmy-dumni-z-polski-regulaminŹródło : http://umtychy.pl/