Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lędzinach ogłasza rekrutację słuchaczy.

 


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lędzinach ogłasza rekrutację słuchaczy na rok Akademicki 2018/2019.

Termin składanie dokumentów upływa 5 października  2018 r.

Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być każda osoba w wieku dojrzałym zamieszkała w Lędzinach, która zakończyła działalność zawodową i jest zainteresowana dalszą edukacją i szeroko pojętą aktywnością. Wykształcenie słuchaczy nie ma znaczenia, można zostać słuchaczem niezależnie od stopnia wykształcenia. Zainteresowani mogą korzystać z wymienionych powyżej zajęć, otrzymują indeks a później dyplom ukończenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku , które mają charakter symboliczny. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, nie ma również stresujących kolokwiów, zaliczeń i egzaminów jak na tradycyjnych uczelniach. Wiedzę i umiejętności nabywa się więc z przyjemnością, nawiązując przy okazji nowe relacje z ludźmi w podobnym wieku i sytuacji życiowej.

Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędzie się 8 października o godzinie 16.30 w sali audiowizualnej na Placu Farskim.