3 miliony złotych dla Bierunia na rozwój infrastruktury sportowej.

 


Gmina Bieruń pozyskała 3 miliony złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację trzech dużych zadań inwestycyjnych. Są to: budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, remont hali sportowej przy ulicy Szarych Szeregów 15 oraz budowa ścianki wspinaczkowej na osiedlu Homera.

1. BUDOWA NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

(ULICA KRAKOWSKA 30)

Planowana inwestycja zakłada wyburzenie istniejącego budynku sali gimnastycznej i budowę nowego skrzydła zawierającego nową salę gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym (szatniami, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, pomieszczeniami dla nauczycieli, magazynem sprzętu sportowego), a także hol wejściowypomieszczenia techniczne i pomocnicze oraz komunikację i szyb windowy. Wartość całego zadania to ponad 10 mln zł.

2. REMONT HALI SPORTOWEJ MIESZCZĄCEJ SIĘ PRZY BYŁYM GIMNAZJUM NR 2 

(ULICA SZARYCH SZEREGÓW 15)

Istniejąca hala sportowa w przy budynku dawnego Gimnazjum nr 2 (dziś jest to drugi budynek Szkoły Podstawowej nr 1) zostanie odświeżona i zmodernizowana.
3. BUDOWA ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY ULICY HOMERA
W najbliższych dniach rusza budowa nowoczesnego Centrum Wspinaczkowego i Centrum Sztuk Walk na osiedlu Homera. Wartość zadania to ponad 4 mln zł. Realizować będzie je firma PPHU „CARBUD” S.A.

Planowana inwestycja zakłada przystosowanie starej sali do pełnienia funkcji centrum wspinaczkowego: budowę profesjonalnych ścianek wspinaczkowych na kilku ścianach hali – na jednej ze ścian zostanie zabudowana ścianka wspinaczkowa dla osób początkujących oraz ścianka do wspinana bez asekuracji. Jedno z pomieszczeń nadbudowanych nad świetlicą środowiskową zostanie zaadoptowane na bulderownię, czyli miejsce treningów wspinaczy, służące do wspinania bez asekuracji.Obiekt będzie pełnił też drugą funkcję – ma być również miejscem dedykowanym sportom walki. Zostanie wyposażony w specjalne maty do przykrycia posadzki oraz sprzęt sportowy do rozgrzewki i ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Gmina Bieruń pozyskała prawie 4 mln zł z funduszy unijnych na budowę tej wyjątkowej hali. Środki te są przeznaczone na modernizację i rozbudowę całego obiektu, nie obejmują jednak budowy ścianki wspinaczkowej. Ścianka wybudowana zostanie natomiast z dofinansowania pochodzącego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Źródło : http://www.bierun.pl/