Do jutra głosujemy w ramach V edycji tyskiego budżetu partycypacyjnego.

 


Wszyscy mieszkańcy Tychów, niezależnie od wieku, mogą wziąć udział w głosowaniu w ramach V edycji tyskiego budżetu partycypacyjnego i zadecydować o kierunku rozwoju miasta! Pod głosowanie poddanych zostanie 114 projektów. Do rozdysponowania jest kwota 5 mln złotych! Głosowanie ruszyło w piątek 7 września i potrwa do soboty 21 września.

W jaki sposób można zagłosować?

Na projekty w tyskim budżecie partycypacyjnym można głosować osobiście, korespondencyjnie oraz internetowo.

W jakim terminie będzie można głosować?

Osobiście lub korespondencyjne głosować można:

 • 7 września,
 • 10 -14 września
 • 17 – 21 września

Natomiast głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 7 września 2018 r. o godz. 0.00 i trwa do 21 września  2018 r. do godz. 23.59.

Kto może głosować?

Głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy.

Jak przebiega głosowanie osobiste lub korespondencyjne?

Każda osoba, która chce zagłosować osobiście lub korespondencyjnie musi wypełnić formularz głosowania, który znajduje się m.in. w Punkcie Konsultacyjnym wyznaczonym dla danego okręgu konsultacyjnego lub na stronie internetowej www.razemtychy.pl oraz  złożyć wypełniony formularz w dowolnym Punkcie Konsultacyjnym w godzinach jego pracy lub wysłać na adres: Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49,43-100 Tychy z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2019”. Lista Punktów konsultacyjnych poniżej.

Jak przebiega głosowanie internetowe?

Każda osoba, która chce zagłosować internetowo może wejść na stronę razemtychy.pl i skorzystać z umieszczonej tam platformy do głosowania.

Jak prawidłowo wypełnić formularz do głosowania?

Każdemu głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty (możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt). Aby wypełnić prawidłowo formularz należy:

 • zaznaczyć projekt lub projekty, na które uczestnik chce oddać swój głos tj.: przydzielić odpowiednią liczbę punktów dla poszczególnych zadań,
 • zaakceptować Regulamin głosowania wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
 • podać swój numer PESEL oraz w przypadku głosowania osobistego lub korespondencyjnego złożyć czytelny podpis (w przypadku gdy głosuje osoba poniżej 13 roku życia wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego),

Należy pamiętać, że wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem posiadającym pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy.

Lista Punktów Konsultacyjnych:

 1. WILKOWYJE

Klub MCK Wilkowyje, ul. Szkolna 94

Czynny: pon. – pt. 12:00-19:00

 1. MĄKOŁOWIEC, KOŹLINA

Muzeum Miejskie, Plac Wolności 1

Czynny: wt. 8:00-16:00, śr. 10:00-17:00, czw. 10:00-19:00, pt. 10:00-18:00, sob.  10:00-18:00

 1. CZUŁÓW, ZWIERZYNIEC (część zachodnia)

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Katowicka 102

Czynny: pon. – pt. 7:30-15:30

 1. WARTOGŁOWIEC, ZWIERZYNIEC (część wschodnia)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Cmentarna 54

Czynny: pon. – pt. 7:00-15:00

 1. JAROSZOWICE, URBANOWICE, WYGORZELE

Filia nr 10 MBP, ul. Przejazdowa 6

Czynny: pon. 10:00 –15:00, wt. 10:00 –16:00, śr. – pt. 11:00 –17:00

 1. CIELMICE, OSIEDLE OGRODNIK

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Jedności 51

Czynny: pon. – pt.  7:30-15:30

 1. GLINKA, SUBLE

Balbina Centrum, ul. Barona 30, pok. 209

Czynny: pon. –  śr. 7:30 15:30, czw. 7:30 – 17:30, pt. 7:30 – 13:30

 1. ŻWAKÓW

Filia nr 18 MBP, ul. Konfederatów Barskich 17-19

Czynny: pon. 10:00 –16:00, wt. 9:00 – 16:00, śr. – pt. 10:00 –18:00

 1. STARE TYCHY

Muzeum Miejskie, Plac Wolności 1

Czynny: wt. 8:00-16:00, śr. 10:00-17:00, czw. 10:00-19:00, pt. 10:00-18:00, sob.  10:00-18:00

 1. PAPROCANY, OSIEDLA: P, O – CZĘŚĆ O1, T – CZĘŚĆ T1, W (część wschodnia)

Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16

Czynny: pon. – pt  8:00-19:30, sob.  8:00 – 15:00

 1. OSIEDLE A

Filia nr 1 MBP, Plac Św. Anny 3

Czynny: pon. 10:00 –16:00, wt. 9:00 – 16:00, śr. – pt. 10:00 –18:00

 1. OSIEDLE B

Balbina Centrum, ul. Barona 30, pok. 209

Czynny: pon. – śr. 7:30 15:30, czw. 7:30 – 17:30, pt. 7:30 –13:30

 1. OSIEDLE BALBINA

Balbina Centrum, ul. Barona 30, pok. 209

Czynny: pon. – śr. 7:30 15:30, czw. 7:30 – 17:30, pt. 7:30 –13:30

 1. OSIEDLE C

Filia nr 4 MBP, ul. Czysta 27

Czynny: pon. 10:00 –16:00, wt. 9:00 – 16:00, śr. – pt. 10:00 –18:00

 1. OSIEDLA D, G

Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

Czynny: pon. – śr. 7:30 15:30, czw. 7:30 – 17:30, pt. 7:30 –13:30

 1. OSIEDLE E

Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

Czynny: pon. – śr. 7:30 15:30, czw. 7:30 – 17:30, pt. 7:30 –13:30

 1. OSIEDLA F, ZAWIŚĆ

Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

Czynny: pon. – śr. 7:30 15:30, czw. 7:30 – 17:30, pt. 7:30 – 13:30

 1. OSIEDLE H, Ł

Filia nr 11 MBP, ul. Kopernika 3

Czynny: pon. 10:00 –16:00, wt. 9:00 – 16:00, śr. – pt. 11:00 –19:00

 1. OSIEDLA K, L, CZTERY PORY ROKU

Filia nr 18 MBP, ul. Konfederatów Barskich 17-19

Czynny: pon. 10:00 –16:00, wt. 9:00 – 16:00, śr. – pt. 10:00 –18:00

 1. OSIEDLA M, U

Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16

Czynny: pon. – pt  8:00-19:30, sob.  8:00 – 15:00

 1. OSIEDLA N, O

Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16

Czynny: pon. – pt  8:00-19:30, sob.  8:00 – 15:00

 1. OSIEDLE R

Filia nr 18 MBP, ul. Konfederatów Barskich 17-19

Czynny: pon. 10:00 –16:00, wt. 9:00 – 16:00, śr. – pt. 10:00 –18:00

 1. OSIEDLA T, W (część zachodnia)

Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16

Czynny: pon. – pt  8:00-19:30, sob.  8:00 – 15:00

 1. OSIEDLA Z, Z1

Filia nr 12 MBP, ul. Zaręby 31a

Czynny: pon. 10:00 –16:00, wt. 9:00 – 16:00, śr. – pt. 10:00 –18:00


Źródło : https://razemtychy.pl/