Parking przy ul. Węglowej w Bieruniu prawie gotowy.

 


Do końca tygodnia przewidziany jest termin oddania robót związanych z modernizacją parkingu samochodowego mieszczącego się wzdłuż ulicy Węglowej. Inwestycja ta polegała na wykonaniu nawierzchni miejsc postojowych i dróg manewrowych z betonowej kostki brukowej wzdłuż ulicy Węglowej, przy budynku mieszkaniowym – numery: 49-57.

Zrealizowana inwestycja obejmujmowała m.in.:

  • Przebudowę istniejącego parkingu i poszerzenie go w kierunku istniejącego chodnika
  • Częściową przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, tj. przebudowę istniejących wpustów ulicznych i przykanalików
  • Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
  • Wykonanie oznakowania docelowego


Źródło : http://www.bierun.pl/