Na osiedlu Homera wybudują nowoczesną halę sportową.

 


11 września w Urzędzie Miejskim w Bieruniu podpisana została umowa przez Burmistrza Krystiana Grzesicę oraz przedstawiciela firmy PPHU „CARBUD” S.A na budowę nowoczesnej hali sportowej na osiedlu Homera. W najbliższych dniach ruszy przebudowa budynku.

Firma PPHU „CARBUD” S.A. (ul.Granitowa 8, 43-155 Bieruń) wyłoniona została w drodze przetargu na realizację zadania pn. Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji.

Gruntowny remont budynku starej sali gimnastycznej obejmuje:

  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty budowlano – montażowe
  • Roboty dachowe
  • Roboty murowe
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • Roboty wykończeniowe
  • Roboty uzupełniające
  • Roboty elewacyjne
  • Instalacje wewnętrzne: woda, kanalizacja, instalacje grzewcze, wentylacja, instalacje niskoprądowe, instalacje elektryczne.

Hala na Homera to obiekt pozostały po funkcjonującej tu lata temu jednostce wojskowej. Przez długi czas był nieużytkowany. Wkrótce jednak zyska nowe oblicze… i nowe życie! Planowana inwestycja zakłada przystosowanie starej sali do pełnienia funkcji centrum wspinaczkowego: budowę profesjonalnych ścianek wspinaczkowych na kilku ścianach hali – na jednej ze ścian zostanie zabudowana ścianka wspinaczkowa dla osób początkujących oraz ścianka do wspinana bez asekuracji. Jedno z pomieszczeń nadbudowanych nad świetlicą środowiskową zostanie zaadoptowane na bulderownię, czyli miejsce treningów wspinaczy, służące do wspinania bez asekuracji.

Obiekt będzie pełnił też drugą funkcję – ma być również miejscem dedykowanym sportom walki. Zostanie wyposażony w specjalne maty do przykrycia posadzki oraz sprzęt sportowy do rozgrzewki i ćwiczeń ogólnorozwojowych. Tego typu aktywność jest coraz bardziej popularna w Bieruniu. Obecnie w naszej gminie działają już trzy stowarzyszenia proponujące sztuki walk. Wkrótce korzystać będą one mogły z nowoczesnej sali na osiedlu Homera.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 3 930 964,80 zł. Przypomnijmy, że miasto Bieruń pozyskało dofinansowanie na realizację tego projektu ze środków Unii Europejskiej w wysokości: 3 406 303,05 zł, a także dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa na kwotę: 400 741,53 zł.

Budynek dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiadał będzie: podjazd, WC dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio przystosowane szatnie i prysznice. Cały obiekt, dzięki odpowiedniemu usytuowaniu świetlików okiennych będzie maksymalnie wykorzystywał światło słoneczne, natomiast po zmroku będzie oświetlony efektywnymi energetycznie wewnętrznymi oprawami LED, w pełni sterowalnymi i zarządzanymi, co pozwoli oszczędzać energię elektryczną, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz obniżyć koszty utrzymania oświetlenia.

Obiekt dzięki zaprojektowanej „wieży wspinaczkowej” będzie widoczny z większej odległości, także od ulicy Oświęcimskiej, przez co będzie stanowił punkt orientacyjny na terenie miasta, a dzięki swojej oryginalnej formie stanie się ozdobą osiedla i chlubą miasta. Koncepcja przewiduje także oczyszczenie przestrzeni dookoła obiektu z aranżacją nieużytkowanych dzisiaj terenów.


Źródło : http://www.bierun.pl/