Zabytkowa warzelnia Browaru Obywatelskiego będzie służyć sztuce multimedialnej.

 


29 sierpnia na terenie Browaru Obywatelskiego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie między Tyską Fundacją Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski a Zarządem Województwa dla projektu „Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej – Stara Warzelnia”.

W dniu 7 marca b.r. Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie na projekt Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej – Stara Warzelnia., zlokalizowanej na terenie Browaru Obywatelskiego w Tychach. Dzięki temu nadszarpnięty zębem czasu zabytek o unikatowej formie wieży z bogatym detalem i niegdyś odmierzającym czas browarników, odzyska dawny blask i zyska nową, niebagatelną funkcję z myślą o turystach, mieszkańcach, a także studentach i młodzieży. Będzie to też nowa oferta Browaru Obywatelskiego, znajdującego się przecież na Szlaku Zabytków Techniki.

Multimedia to nowa, rozwijająca się dziedzina z pogranicza sztuki, która z pewnością spodoba się przyjezdnym. Przypomnijmy, na terenie Browaru odbywa się corocznie we wrześniu Tychy Light & Sound Festival, promujący tego rodzaju mariaż muzyki, sztuk audiowizualnych, głównie mappingu.

Stara Warzelnia to chyba pierwszy w naszym regionie projekt, w którym ratując zabytek wprowadza się w nim do tej pory nie łączone nigdzie funkcje edukacji artystyczno-multimedialnej, ale przede wszystkim wystawy sztuki naiwnej w połączeniu z multimediami. Przed Browarem Obywatelskim i promującą projekt Tyską Fundacją Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski stoi nie lada wyzwanie, by nowa placówka połączyła tak z gruntu różne dziedziny artystyczne.

Obiekt objęty działaniami ratunkowymi, konserwatorskimi i adaptacyjnymi (na potrzeby działalności kulturalnej) składa się z 4 segmentów o historycznie różnym przeznaczeniu w ramach kompleksu produkcyjnego dawnego Browaru. Są to segmenty dawnej warzelni, maszynowni, kotłowni i smolarni o powierzchni ok. 2,5 tys m2.

Wyróżnia je eklektyczność, monumentalność i typ zabudowy wieżowej, niespotykany szerzej w architekturze przemysłowej Górnego Śląska. Charakteryzują się dużą złożonością i posiadają skomplikowane układy przylegających segmentów. Przy występującej złożoności struktur, architekturę zespołu powiązano w spójnym programie historyzujących form, detalu architektonicznego oraz elementów wystroju zewnętrznego.

Trudno w regionie odnaleźć kompleks podobny – obiekt wybudowany w stylu historycznym, rozczłonkowany, choć zintegrowany przestrzennie z pięknym wieżowym zwieńczeniem, krenelażami, oknami wielopołaciowymi w stylu witrażowym, umieszczonymi w wielkich łukach.

Obiekt ten wybudowany został w latach 1896-1897 wraz z innymi, powiązanymi funkcją budynkami produkcyjnymi, tworzącymi kameralną przestrzeń, zachowującą obecnie dawny klimat zakładu produkcyjnego i jego genius loci. Kompleks powstał w typowym dla siebie stylu ówczesnych zakładów – wybudowany z czerwonej cegły, ze stropami murowanymi, Kleina, w zwieńczeniach drewnianymi.

Obiekt Warzelni jest w swojej urodzie i formie wyjątkowy, przypomina z oddali zamkowe wieże – służył jednak potrzebom produkcyjnym i w tym duchu jego konstrukcja oraz układ pomieszczeń zostały wybudowane.

W obiekcie przewidziano oczywiście sale ekspozycyjne, magazyny, sale edukacyjne i warsztatowe, ale także salę konferencyjną i zwykle pomijane, a decydujące o przyjaznym charakterze placówki, pomieszczenia bawialni i matki z dzieckiem.

Rozpoczęcie prac przewidziano na jesień tego roku. Prace potrwają do końca 2019 r., tak, by Rok 2020 przywitać już w nowym obiekcie

 

Źródło : http://pelniakultury.pl/