MZK Tychy poszukuje chętnych do liczenia pasażerów.

 


Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach zaprasza do odpłatnego uczestnictwa w badaniach napełnień w środkach komunikacji miejskiej. Badania napełnień będziemy przeprowadzać w autobusach i trolejbusach w sieci MZK Tychy w okresie od dnia 6 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. w poniedziałki dla linii E-2, 33, wtorki, środy, czwartki dla pozostałych linii oraz w soboty i niedziele dla linii 1, 4, 14, 29, 33, 36, 45, 69, 82.

W badaniach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia oraz studenci a także osoby pracujące których  wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy wynosi co najmniej  wynagrodzenie minimalne w Polsce.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej siedziby w Tychach, przy ul. Piłsudskiego 12, do pokoju 203, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 13:00 oraz w piątek do godziny 11:00, gdzie zainteresowani będą poinstruowani o sposobie przeprowadzania badań i będą mogli pobrać arkusze do liczeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (032) 219 38 20 wew. 28.  


Źródło : https://www.mzk.pl/