Tyskie szkoły ładniejsze i oszczędniejsze.

 


W tyskich szkołach trwają wyjątkowo pracowite wakacje. Rozpoczął się kolejny etap termomodernizacji w ramach projektu „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach”. Wartość inwestycji to ok. 40 mln złotych, ale część tej kwoty – przeszło 12 mln zł – pochodzi ze środków unijnych, z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014– 2020. Termomodernizacja i modernizacja przeprowadzona zostanie w pięciu przedszkolach i sześciu szkołach.

Projekt obejmuje termomodernizację i modernizację następujących placówek (w nawiasach wartość robót): Zespół Szkół nr 5 (7,5 mln zł), Zespół Szkół nr 6 (12 mln zł), Zespół Szkół nr 7 (3 mln zł), II Liceum Ogólnokształcące (2,5 mln zł), Szkoła Podstawowa nr 1 (3,6 mln zł), Przedszkole nr 10 (2,2 mln zł), Przedszkole nr 11, (583 tys. zł), Przedszkole nr 12 (452 tys. zł), Przedszkole nr 17 (1,4 mln zł), Przedszkole nr 26 (1,9 mln zł). Do remontu szykuje się też Zespół Szkół nr 1, jednak w tym przypadku wykonawca odstąpił od podpisania umowy, więc ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe.

Termomodernizacja oznacza w zasadzie generalny remont, bowiem musi być przeprowadzona kompleksowo, zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego. Oprócz ocieplenia ścian zewnętrznych, dachów, stropów i fundamentów, wymianie podlega też stara stolarka okienna, instalacja elektryczna, oświetlenie wraz z wymianą opraw, remont instalacji c.o., wentylacji itd.

Wszystkie te prace przyniosą wymierny efekt, bowiem roczne oszczędności energii cieplnej wyniosą z tego tytułu ponad 60 proc., a energii elektrycznej – ponad 50 proc. O prawie 60 proc. zmniejszy się też emisja CO2 i pyłu. Z wyjątkiem Zespołu Szkół nr 1 prace w placówkach oświatowych trwają i w zdecydowanej większości skończą się wraz z końcem wakacji. Najpoważniejsza kwota – dokładnie 11 937 178,78 złotych (dofinansowanie – 2 590 929,07 zł) przeznaczona zostanie na remont Zespołu Szkół nr 6, ale i zakres prac jest bardzo duży. Oprócz ocieplenia ścian zewnętrznych z tynkowaniem i malowaniem elewacji przeprowadzona zostanie izolacja fundamentów, drenaż, nowa kanalizacja deszczowa i wentylacja. Wymienione zostaną okna z parapetami i drzwi. W zakresie robót jest także remont pomieszczeń – ścian, sufitów i posadzek – oraz sanitariatów, gdzie wymienione zostanie wyposażenie, a także klatek schodowych. Wyremontowany zostanie dach wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz instalacja odgromowa, zostanie zainstalowane nowe oświetlenie, monitoring i system telewizji dozorowej, czujniki dymu i rolety.

Ale na tym nie koniec wakacyjnych inwestycji, bowiem w kilku placówkach prowadzone będą prace wynikające z planu remontowego. Najwięcej, bo 177 tys. zł kosztował będzie remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 oraz remont schodów zewnętrznych w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 – 149 tys. zł. Pozostałe remonty to m.in.: wymiana okien na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 19 (65 tys. zł), remont schodów wejściowych i dziedzińca w Szkole Podstawowej nr 13 (129 tys. zł) oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 (129 tys. zł).


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 27/554