Podsumowanie działań pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” czyli NURD.

 


Policjanci z drogówki przeprowadzili działania pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” czyli NURD. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też przyglądali się, czy sami piesi nie łamali zasad przepisów ruchu drogowego.

W czwartek policjanci tyskiej „drogówki” przeprowadzili akcje pk. „NURD”, podczas której zwrócili uwagę m.in. na zachowanie się niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz kierujących pojazdami poruszającymi się po tyskich drogach.

Podczas akcji policjanci ujawnili łącznie 96 wykroczeń. Większość z nich popełnili kierujący pojazdami, i dotyczyły głównie nieprawidłowych zachowań w stosunku do pieszych w rejonach przejść dla pieszych.