Podsumowanie „Kaskadowych pomiarów prędkości”.

 


W poniedziałek policjanci tyskiej drogówki włączyli się do ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich celem było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości, poprzez prowadzenie kontroli na tej samej drodze, ale w różnych miejscach.

Poniedziałkowe działania rozpoczęły się o godzinie 6.00 i trwały do godz. 22.00. Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwa, trzy lub więcej radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi.

W działaniach brało udział 22 funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego. W 10 statystycznych punktach pomiaru prędkości policjanci łącznie skontrolowali 65 pojazdów, z czego w 25 przypadkach powodem kontroli było ujawnienie przekroczeń prędkości.

Tego typu wzmożone działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego mają m.in. charakter prewencyjny. Przypominamy, że kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać muszą liczyć się z konsekwencjami. Jazda z „ciężką nogą” niesie za sobą niebezpieczeństwo spowodowania wypadku, w którym skutki są znacznie poważniejsze niż w przypadku powstania zdarzenia drogowego kierowców nieprzekraczających dozwolonej prędkości.

Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/