Wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę o. niepełnosprawnym, starszym i przewlekle chorym.

 


Przypominamy, że istnieje wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, spełniający kryteria rejestru prowadzonego przez Wojewodę oraz podlegających jego kontroli.

Mimo kilkunastoletniego już funkcjonowania przepisów prawa pomocy społecznej ustanawiających zasady działania placówek, okresowego nagłaśniania w mediach kwestii problematycznych związanych z ich działaniem, świadomość i wiedza społeczeństwa w tym zakresie nadal pozostają na niezadowalającym poziomie, o czym świadczą wciąż powstające placówki nielegalne, znajdujące usługobiorców.

Wykaz placówek posiadające zezwolenie Wojewody Śląskiego, wpisanych do prowadzonego przez niego rejestru, podlegających kontroli przez służby Wojewody można pobrać ze strony internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Źródło : http://umtychy.pl/