Konkurs recytatorski w ramach IV Tyskiego Festiwalu Słowa LOGOS FEST.

 


Miejskie Centrum Kultury w Tychach – organizator wydarzenia – ogłasza Konkurs Recytatorski dla młodzieży i dorosłych, który odbędzie się 19 maja 2018 roku w ramach LOGOS FEST IV Tyskiego Festiwalu Słowa – Edycja Młynarski.

Celem konkursu jest upowszechnianie literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Wojciecha Młynarskiego – patrona IV edycji LOGOS FEST. Doskonalenie sztuki żywego słowa oraz techniki wystąpień scenicznych oraz rozwijanie wyobraźni twórczej w kierunku poszukiwań nowych rozwiązań artystycznych.

Konkurs adresowany jest do wykonawców powyżej 16 roku życia, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich jak również studentów i dorosłych, wykonawców nieprofesjonalnych: recytatorów, animatorów kultury, adeptów sztuki aktorskiej, osób pracujących głosem oraz doskonalących się w sztuce wystąpień publicznych.

Kwalifikacja do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie do organizatora uzupełnionej KARTY ZGŁOSZENIA wraz z kserokopiami prezentowanych na konkursie utworów – w nieprzekraczalnym terminie – 7 maja 2018. 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO I KARTA ZGŁOSZENIA


Źródło : http://kultura.tychy.pl/