Podsumowanie działań „SMOG”.

 


Wczoraj policjanci tyskiej drogówki prowadzili działania pod nazwą „SMOG”. Łącznie mundurowi skontrolowali 57 pojazdów. Celem działań było zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery.

Policjanci tyskiej drogówki włączyli się wczoraj do ogólnopolskich działań pod nazwą „SMOG”. Mundurowi łącznie skontrolowali 57 pojazdów. Policjanci reagowali na wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów. Stróże prawa nie stwierdzili naruszeń wymagań ochrony środowiska.

Policjanci w czasie kontroli informowali także uczestników ruchu drogowego na temat szkodliwości emisji spalin dla środowiska naturalnego, gdyż smog to także skutek niesprawnych technicznie pojazdów i złej jakości ich spalin.