Przejścia dla pieszych o zmierzchu oczami kierowcy.

 


Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego tyskiej komendy wraz z pracownikami Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej, przeprowadzili lustrację przejść dla pieszych na terenie miasta Tychy. Jej celem było obserwacja i wyznaczenie przejść słabo oświetlonych z perspektywy kierowcy, który prowadzi pojazd już po zmroku.

Policjanci drogówki sukcesywnie prowadzą lustrację tyskich dróg. W ostatnim czasie mundurowi wraz z pracownikami Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach oraz strażnikami miejskimi przeprowadzili o zmroku lustrację przyjść dla pieszych pod kątem ich oświetlenia.

Skupiali się na tym w jakim stopniu widoczny jest pieszy na przejściu oraz w jego pobliżu. Prawidłowo oświetlone przejście dla pieszych przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Celem lustracji było wyznaczenie przejść niewystarczająco oświetlonych, które w przyszłości będą modernizowane poprzez zastosowanie nowoczesnego oświetlenia wertykalnego.

Wszelkie decyzje dotyczące inwestycji czy też konkretnych miejsc będą podejmowane przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta Tychy, podczas pracy Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych. Nawet najlepsze techniczne rozwiązania na drodze nie gwarantują bezpieczeństwa, jeśli nie będziemy używać wyobraźni i stosować zasady ograniczonego zaufania.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim jego życia i zdrowia. Przechodzień powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy. Więc musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.

Przypominamy również, że jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej. Dlatego apelujemy o stosowanie elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży, co zwiększa szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.