W Tychach powstaną klasy branżowe pod patronatem Opla i KSSE.

 


„Trafny wybór – czas na zawody techniczne” to wspólnata inicjatywa Opla, miasta Tychy i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach programu w tyskich szkołach średnich powstaną trzy klasy branżowe.

W piatek, 23 lutego, KSSE, firma Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. i Miasto Tychy podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie szkolnictwa zawodowego. Klasy branżowe zostaną utworzone w ZS nr 4, ZS nr 5 i ZS nr 6 w Tychach.

– Rusza nasz nowy program „Trafny wybór – czas na zawody techniczne”, w którym wspólnie z partnerami utworzymy 3 klasy branżowe w Tychach – poinformował prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek.

– Nasza współpraca jest odpowiedzią na potrzeby kadrowe i oczekiwania przedsiębiorców działających w Katowickiej Strefie w Podstrefie Tyskiej KSSE. Program posłuży także młodzieży pogłębiając jej wiedzę w zakresie możliwości kształcenia i zdobycia zawodu adekwatnego do potrzeb rynku pracy – wyjaśnił prezes Michałek.

Prezydent Andrzej Dziuba zaznaczył z kolei, że Tychy to od lat prężnie rozwijające się miasto. – Powstające na terenie miasta nowe inwestycje i związane z tym zwiększające się zapotrzebowanie na pracowników staje się dla przedsiębiorców prawdziwym wyzwaniem. Zaspokojenie wszystkich potrzeb kadrowych firm działających w Tychach jest coraz bardziej problematyczne, dlatego wychodzimy z inicjatywą kształcenia branżowego młodzieży już na etapie szkoły zawodowej – podkreślił prezydent Tychów.

Współpraca stron będzie polegała na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego. – Podpiszemy umowy partnerskie ze szkołami i utworzymy klasy branżowe, w których uczniowie zdobędą wiedzę i kwalifikacje do pracy w zawodach technicznych – wyliczył dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland Andrzej Korpak.

– Planujemy też, w ramach zawartego porozumienia, szkolenia dla doradców zawodowych w zakresie wykonywania testów wiedeńskich i przeprowadzenie tych testów w szkołach oraz działania promocyjne dla uczniów takie jak np. dni otwarte w szkołach zawodowych, stoiska informacyjne o zawodach branżowych czy debaty dla młodzieży ostatnich klas szkół z oddziałami gimnazjalnymi – dodała wiceprezes KSSE Ewa Stachura-Pordzik.


Źródło : http://nettg.pl/