W Klubie Turystyki Kolarskiej GRONIE podsumowano 2017 rok.

 


8 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej MEDIATEKI w Tychach odbyło się zebranie członków i sympatyków Klubu Turystyki Kolarskiej GRONIE działającego przy Oddziale PTTK w Tychach. Dokonano podsumowania pracy klubu za 2017 rok oraz zarządu – po roku jego pracy. Zarząd  tworzą: Cezary Sawicki – prezes,  Antonina Mazurek –  v-ce prezes i sekretarz oraz  Teresa Kściuk – skarbnik.

W sprawozdaniu prezes Klubu  przedstawił zagadnienia  organizacyjne i  programowe, na których koncentrował się zarząd w swojej pracy oraz osiągnięcia Klubu.

Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE w minionym roku:

– sklasyfikowany został na 3 miejscu w ogólnopolskim współzawodnictwie „ Na najlepiej pracujący klub turystyki kolarskiej PTTK w 2016 roku”;

– liczy 48 członków PTTK  (w roku poprzednim 30 członków) opłacających składki  PTTK;

– zorganizował  70 imprez  (w tym 63 w naszym województwie), w których wzięły udział 1284 osoby; – rodzaje imprez: 1 dniowe – 60  – 1180 uczestników; 2-4 dniowe  – 5  – 53 uczestników, 5 dniowych i dłuższych – 551 uczestników, 1 wyjazd na 8 dniowy  zlot UECT do Luksemburga – 31 uczestników;

– klub liczy 9 aktywnych Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK , 3 Organizatorów Turystyki PTTK, 3 znakarzy oraz opiekuna SKKT.

Zarząd podziękował wszystkim za aktywny udział w organizowanych imprezach oraz liczny  udział w comiesięcznych Spotkaniach Klubowych w Klubie ORION przy TSM Oskard.

Nagrodzono  trofeami szklanymi (zamiast tradycyjnych pucharów)  laureatów dwóch konkursów klubowych na:

Najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej KTK GRONIE 2017

                      I    miejsce   Mazurek Antonia

                      II        „        Frydrych Piotr

                      III       „        Sawicki Cezary

Najaktywniejszego Turystą Kolarza  KTK GRONIE 2017

                        I    miejsce    Frydrych Piotr

                        II         „        Kotowski Jacek

                        III        „        Mazurek  Antonina

Stanisław Bajda został wyróżniony specjalnym trofeum za całokształt działalności na rzecz KTK GRONIE.

2018  rok – to rocznica  20-lecia założenia Klubu Turystyki Kolarskiej GRONIE przy Oddziale PTTK w Tychach. Z tej okazji podziękowano dotychczasowym prezesom: Kazimierzowi Okońskiemu, Michałowi Kasperczykowi, Tadeuszowi Kozerskiemu oraz członkom poprzednich zarządów za ich wkład w rozwój i budowanie marki  KTK GRONIE w  naszym mieście  oraz kraju.


Materiał nadesłany, opr.  Antonina Mazurek