Podziękowanie dla dzielnicowych.

 


Policjanci w ramach programu „Dzielnicowi bliżej nas” organizują szereg spotkań i prelekcji w placówkach edukacyjnych. W ostatnim czasie spotkania te tematycznie związane były z bezpieczeństwem podczas ferii. Jedna z placówek szczególnie doceniła współpracujących z nią dzielnicowych. Skierowała do policjantów podziękowanie za zaangażowanie i wsparcie edukacyjne, a także przekazała mundurowym pamiątkowe zdjęcie.

Podczas minionych ferii dzielnicowi niejednokrotnie odwiedzali dzieci, które uczestniczyły w zimowych półkoloniach. Ten czas oczywiście mundurowi poświęcali na przekazywanie cennej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Ferie się skończyły, a co za tym idzie dzieci i młodzież wróciła do szkół zmagać się z ocenami. Dzielnicowi także otrzymali ocenę za pracę i wkład edukacyjny „BAZY” Placówki Wsparcia dla Dzieci w Tychach, której to kierownictwo, wychowawcy oraz podopieczni postanowili szczególnie podziękować dzielnicowym. Prócz słów skierowanych do policjantów za współpracę, mundurowi otrzymali także pamiątkowe zdjęcie. Wdzięczność osób, które doceniają pracę mundurowych z pewnością motywuje do dalszego działania i daje satysfakcje z dobrze wykonanej pracy.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/