Bezpłatny projekt CEZ „Kolejna szansa” dla mieszkańców Tychów.

 


Centrum Edukacji Zawodowej przyjmuje zgłoszenia do bezpłatnego projektu „Kolejna szansa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego UE. Zapraszamy osoby, które ukończyły 30 lat, pozostają bez zatrudnienia i są mieszkańcami woj. śląskiego.

– Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, studentów, osób będących na urlopie wychowawczych, osób niepełnosprawnych. Mile widziane będą również osoby w wieku 50+, które chcą wrócić na rynek pracy  – mówi Katarzyna Pluta koordynator projektu. – Zgłoszenia do projektu przyjmujemy w miesiącu: maj, sierpień i listopad. Możemy przyjąć łącznie 76 osób.  Celem projektu jest zwiększenie szansy na znalezienie pracy, m.in. poprzez spotkanie z doradcą zawodowym, ustalenie indywidualnego planu działania pod kątem indywidualnych predyspozycji i kwalifikacji, następnie udział w szkoleniach i wreszcie realizację stażu u pracodawców. Staż będzie trwał od 3 do 6 miesięcy, w zależności od oferty stażowej.

Projekt nie określa wymagań dotyczących wykształcenia, bowiem przewiduje podnoszenie kwalifikacji w zawodzie lub zmianę zawodu. Od kilku lat CEZ proponuje kierunki, które są najbardziej poszukiwane na lokalnym rynku pracy: operatorzy maszyn (koparko-ładowarki, koparki, ładowarki, spycharki, kierowcy wózków jezdniowych, pomoc kuchenna, opiekun osoby starszej, kadry i płace, pracownik ochrony. Jeśli jednak pojawi się osoba zainteresowana innym kierunkiem, CEZ może jej to umożliwić. Wszystkie nasze szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu kwalifikacji zawodowych.

Projekt jest całkowicie bezpłatny, a dodatkowo CEZ zapewnia materiały szkoleniowe, catering podczas kursów, zwrot kosztów dojazdu spoza Tychów, a także miłą i sympatyczną atmosferę.

W ostatnich latach Centrum Edukacji Zawodowej zrealizowało i nadal realizuje kilka projektów, dofinansowanych ze środków unijnych, m.in. „Szansa na lepsze jutro”, „Gotowi do pracy – staż szansą na pracę”, notując wysoki stopień zatrudnienia: 47 – 50 proc. Można zatem powiedzieć, że co druga osoba, która wzięła udział w projekcie CEZ, znalazła stałe zatrudnienia.

Więcej informacji o bezpłatnym projekcie „Kolejna szansa” – tel. 32/227-34-84.