Wymiana murawy zgodnie z planem [wideo]

 


Zgodnie z planem i bez większych przeszkód. Ze Stadionu Miejskiego zniknęła zarówno stara murawa, jak i stara warstwa wegetacyjna. Obecnie trwa proces nawożenia podkładu oraz profilowanie boiska.

W poniedziałek od świtu prowadzone są prace nad studzienkami chłonnymi, które mają pomóc w odprowadzaniu wody. Nawożone są kolejne warstwy piasku, który będzie odsączał murawę. Jeśli pogoda będzie sprzyjać, to etap ten zakończy się pod koniec tygodnia. Prawdopodobnie w poniedziałek rozpocznie się procedura układania nowej trawy.

Wszystkie prace są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie. Nad ich przebiegiem czuwa doświadczony greenkeeper. Dariusz Kozielski pielęgnacją traw zajmuje się już od dziesięciu lat. Pod jego opieką są także inne boiska w województwie śląskim. W Tychach największą przeszkodą może być tylko pogoda.

Wymiana murawy to przede wszystkim duża operacja logistyczna. W sumie 120 tirów wywiozło już około 3000 ton ziemi i piasku. Następnie kilkadziesiąt ciężarówek dostarczy około 8400 m kwadratowych rolek trawy. Na placu budowy jest kilkadziesiąt osób, które pracują w dzień i w nocy. Murawa zostanie wymieniona w ramach obowiązującej gwarancji. Za przeprowadzenie tej operacji odpowiedzialne są Mostostal Warszawa i Tyski Sport S.A.

 


Źródło : http://gkstychy.info/pilka/