TVP pomoże uczniom Zespołu Szkół Specjalnych nr 8.

 


Zespół Szkół Specjalnych nr 8 został beneficjentem 24. akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” organizowanej przez Telewizję Polską. Nasza szkoła wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do specjalistycznej wanny do hydromasażu, która będzie wykorzystywana w hydroterapii w ramach innowacji pedagogicznej pn. „Wodny Świat – korygowanie zaburzeń neurologicznych u dzieci autystycznych” i jako jedna z ponad 40 organizacji i placówek w całej Polsce została wytypowana do dofinansowania.​

Hydroterapia opiera się na wykorzystaniu w terapii osób niepełnosprawnych bezpośredniego kontaktu z wodą, który pozwala wykorzystać specyficzną relację między uczniem a psem terapeutycznym. Obecność wody zwiększa atrakcyjność zajęć, odpręża i relaksuje. Podstawowym założeniem terapii jest możliwość tworzenia w czasie zajęć warunków, w których uczeń ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa, a także bezgranicznej akceptacji własnej osoby. Kontakt z wodą działa uspokajająco,mobilizująco i dyscyplinująco. Wszystko to ma prowadzić do redukcji objawów autyzmu. Terapią zostanie objętych 50 uczniów ZSS8 – dzieci autystyczne, z upośledzeniem głębokim i niepełnosprawnościami sprzężonymi, a w sumie docelowo planuje się przeprowadzić terapię dla wszystkich uczniów.​


Źródło : http://www.oswiata.tychy.pl/