Nowy szef tyskiej komendy.

 


W rotundzie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyła się uroczystość powołania na stanowiska komendantów i zastępców komendantów komend miejskich i powiatowych w śląskim garnizonie. Od dzisiaj obowiązki Komendanta, Komendy Miejskiej Policji w Tychach pełnić będzie mł. insp. mgr Andrzej Trzciński.

Dzisiaj w rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych. Powołani przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na stanowiska komendantów komend miejskich i powiatowych oraz zastępców zostali następujący policjanci:

 • podinsp. Robert Łuszcz na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie,
 • mł.insp. Robert Trzupek na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie,
 • mł.insp. Dariusz Atłasik na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku,
 • nadkom. Dariusz Koniak na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach,
 • mł.insp. Roman Fitrzyk na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach,
 • mł.insp. Tomasz Kłosowicz na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu,
 • podinsp. Andrzej Zbierański na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu,
 • mł.insp. Piotr Sielecki na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powierzył pełnienie obowiązków na stanowiskach:

 • Komendanta Miejskiego Policji w Tychach – mł.insp. Andrzejowi Trzcińskiemu,
 • Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach – podinsp. Robertowi Piwowarczykowi,
 • Zastępcy Naczelnika Wydziału Sztabu Policji KWP w Katowicach – podinsp. Bogdanowi Królowi.

Rozkazy wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, który życzył nowo powołanym komendantom i naczelnikom sukcesów na obejmowanych stanowiskach.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/