Działania promujące korzystanie z komunikacji miejskiej [wideo]

 


Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach podjął szereg działań promujących transport publiczny.

Najbardziej zauważalnym elementem promocyjnym na terenie naszego miasta, są plakaty z nową szatą graficzną zlokalizowane w gablotach na tyskich przystankach autobusowych.
W najbliższych tygodniach materiały te, zostaną przekazane również do gmin wchodzących w skład porozumienia tyskiego w celu ich ekspozycji również poza Tychami.

Dodatkowo w pojazdach linii MZK Tychy jest wyświetlany film instruktażowy, skierowany w szczególności do najmłodszych pasażerów. Dzięki projekcji, można się zapoznać z ogólnymi zasadami korzystania z komunikacji miejskiej jak np. wsiadanie przednimi drzwiami, zakup biletów, ustępowanie miejsca osobom starszym, zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z komunikacji miejskiej.

Swoimi działaniami MZK chce zachęcić wszystkich potencjalnych pasażerów do korzystania z nowoczesnej komunikacji miejskiej. Przypominamy, że nasi operatorzy tj. PKM i TLT posiadają najnowocześniejszy tabor na terenie Śląska.

Dodatkowo chcemy zachęcić wszystkich kierowców samochodów, aby przesiedli się do autobusów i trolejbusów MZK. Oprócz oczywistych korzyści takich jak oszczędność paliwa, mogą Państwo czynnie wspierać walkę ze smogiem. Większość autobusów linii MZK jest napędzana ekologicznym gazem.

 

 


Źródło : http://www.mzk.pl/