Zakłócenia w dostawie wody.

 


Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna zawiadamia, że w związku z koniecznością usunięcia awarii rurociągu zasilającego miasto, od godz. 20 00, w dniu 28.01.2017 r. do godziny 12 00, dnia 29.01.2017 r., mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody (wahania ciśnienia, brak wody) z sieci RPWiK Tychy S.A.,


na terenie Gminy Bieruń, w rejonach: terenów inwestycyjnych KSSE, Ściernie, Bijasowice, Czarnuchowice oraz na terenie Miasta Lędziny, w rejonach: Goławiec, Górki.
Zapewniamy, iż dołożymy wszelkich możliwych starań, aby skrócić do minimum czas usuwania awarii.

Przepraszamy Państwa za ewentualne utrudnienia.

W przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów odnośnie parametrów podawanej wody, prosimy o powiadomienie Dyspozytora RPWiK Tychy S.A. (tel. 32/ 325 – 70 – 00 lub całodobowy, bezpłatny numer Pogotowia– 994) lub kontakt z OES w Bieruniu – tel. 32/326-96-32.


Źródło : http://rpwik.tychy.pl/