Tyscy policjanci prowadzą akcję „Bezpieczne ferie”.

 


Jak co roku policjanci prowadzą akcję „Bezpieczne ferie”. Podczas działań mundurowi będą pilnować ładu i porządku publicznego oraz czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców na drogach sprawdzając trzeźwość i uprawnienia kierowców, ale też prędkość i stan techniczny samochodów osobowych i autokarów. Wyznaczonym miejscem kontroli autokarów w Tychach jest parking przy ulicy Edukacji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dojazdu dzieci do miejsca wypoczynku policjanci przeprowadzają także kontrole autokarów. Organizatorzy wyjazdów mogą nawiązać kontakt z najbliższą jednostką Policji pod numerami telefonów alarmowych 997 lub 112, prosząc o sprawdzenie stanu trzeźwości kierowcy lub stanu technicznego pojazdu. Dodatkowo pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje dotyczące bezpiecznego przewożenia dzieci i młodzieży. Prosimy nie pozostawiać na ostatnią chwilę zgłaszania potrzeby skontrolowania autobusu z wyjeżdżającymi dziećmi. Kontrole prowadzone będą w miejscach wyznaczanych przez policjantów.

W Tychach, miejscem takich kontroli został wyznaczony parking przy basenie, przy ulicy Edukacji. Prosimy odpowiednio wcześniej uzgadniać termin kontroli pod numerem: tel. 32 325 – 62-90.

Przypominamy, że policjant wydziału ruchu drogowego nie ma możliwości sprawdzenia stanu technicznego autobusu w 100 % z uwagi na brak urządzeń takich, w jakie są wyposażone stacje diagnostyczne. Zatem organizator, by mieć całkowitą pewność o sprawności autobusu, powinien poddać go badaniu technicznemu na stacji diagnostycznej.