Tychy chcą za 170 mln zł zmodernizować komunikację.

 


Ponad 170 mln zł ma kosztować unijny projekt, dzięki któremu samorząd Tychów chce kupić m.in. ponad 50 nowych autobusów na gaz oraz kilkanaście innych pojazdów, a także przebudować zaplecze zajezdni i przedłużyć jeden z odcinków sieci trolejbusowej.

Wniosek o ponad 100 mln zł dofinansowania na ten cel z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko trafił z końcem grudnia do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W czwartkowej informacji miasto przekonuje, że dzięki projektowi „Tychy będą absolutnym liderem w Polsce pod względem zastosowania paliw alternatywnych w transporcie publicznym”.

Jak wyjaśnił cytowany prezydent Tychów Andrzej Dziuba, dzięki projektowi tyskie autobusy będą niemal w 100 proc. zasilane gazem ziemnym CNG, czyli paliwem alternatywnym do oleju napędowego. „To bardzo ważne w kontekście niskiej emisji, z którą wiele samorządów w Polsce, także my, walczymy” – podkreślił Dziuba. 

„Musimy pamiętać, że jeden autobus zasilany gazem ziemnym CNG emituje aż o 70% mniej zanieczyszczeń powietrza niż najnowsze autobusy z silnikami diesla!” – wyjaśnił prezydent Tychów. „Nowe autobusy nie tylko ograniczą emisję spalin, ale także hałasu. Jako pierwsze w naszym mieście będą również przystosowane do przewozu rowerów” – dodał. 

Projekt obejmuje m.in. zakup 51 nowych autobusów zasilanych CNG, 10 mikrobusów, trzech trolejbusów, dwóch elektrobusów, dwóch pojazdów serwisowych do obsługi taboru autobusowego i jednego pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci trakcyjnej, a także gruntowną przebudowę zaplecza istniejącej od 1976 r. i dotąd nie remontowanej zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. 

Prezes tej miejskiej spółki Andrzej Kowol wyliczył, że chodzi o modernizację i przebudowę istniejących budynków, placu manewrowo-postojowego i stacji paliw CNG, a także budowę stacji płynnego CNG (LCNG). Powstać mają też: kabina lakierniczo-suszarnicza i dodatkowy wjazd do zajezdni od ul. Towarowej. Wewnętrzne sieci sanitarna, deszczowa i wodociągowa zostaną przebudowane. 

W ramach unijnego projektu od podstaw zmodernizowana ma zostać też trakcja trolejbusowa dla istniejącego odcinka linii od Ronda Zesłańców Sybiru (wraz z rondem) do pętli Paprocany. Od pętli powstać ma nowy odcinek linii do wiaduktu drogi nr 1, który umożliwi m.in. dojazd do ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Paprocańskim. Wraz z nową instalacją wymienione zostanie tam również oświetlenie uliczne (zostanie skojarzone z siecią trakcyjną).

Całość tyskiego projektu została oszacowana na 170 mln zł brutto (ponad 137 mln zł netto), z czego wartość kosztów kwalifikowanych to 133 mln zł netto. Miasto zawnioskowało o dofinansowanie na poziomie 75 proc. Projekt korzysta z jednej z dwóch dostępnych w woj. śląskim ścieżek dofinansowania unijnego dla przedsięwzięć związanych z tzw. transportem niskoemisyjnym. 

Jedna z nich dotyczy środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 – w tzw. komponencie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Druga to uczestnictwo w tzw. projekcie POIiŚ_TRA „Poprawa transportu publicznego w Subregionie Centralnym (Woj. Śląskiego)” – komplementarnym do ZIT i zgłaszanym do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). 

Obok tyskiego, na liście podstawowej dla POIiŚ_TRA znajdują się projekty: modernizacji infrastruktury tramwajowej Tramwajów Śląskich, budowy centrum przesiadkowego przy ul. Sądowej w Katowicach, rozbudowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej KZK GOP, zakupu taboru elektrycznego oraz budowy systemu inteligentnego zarządzania flotą przez PKM Jaworzno, a także zakupów taborowych dla PKM-ów gliwickiego oraz katowickiego. 

Wśród przedsięwzięć na liście rezerwowej dla POIiŚ_TRA, Gliwice umieściły projekt miejskiego autobusu szynowego na trasie Gliwice Sośnica-Gliwice-Pyskowice, Jaworzno – kolejny projekt taborowo-infrastrukturalny, KZK GOP – budowę na swoim obszarze inteligentnego systemu zarządzania ruchem, a PKM Świerklaniec – zakup autobusów z alternatywnymi źródłami napędu.


Źródło : http://logistyka.wnp.pl/