Oprowadzanie kuratorskie w Starym Magistracie.

 


Wszystkich, którzy nie mieli dotąd okazji obejrzeć wystawy „Tychy i tyszanie w latach II wojny światowej” zapraszamy w sobotę 17 grudnia o godz. 15.00 na spotkanie z autorką wystawy Agnieszką Ociepą – Weiss z Działu Historii Miasta, która oprowadzi po ekspozycji.

Wystawę „Tychy i tyszanie w latach II wojny światowej” można oglądać w siedzibie Muzeum Miejskiego w Tychach w Starym Magistracie (pl. Wolności 1). Potrwa do 30 grudnia 2016 roku.
Wystawa ma na celu pokazanie tyskiej historii w latach okupacji niemieckiej oraz pamiątek z lat wojny pochodzących od rodowitych tyszan, jak również tych, których różne koleje losu sprowadziły po wojnie właśnie do Tychów.
Zwiedzający wystawę przeniosą się do czasów, gdy Tychy były małym, ale prężnie rozwijającym się miasteczkiem, którego mieszkańcy z trudem próbowali przetrwać trudny okres wojny, a władze niemieckie pracowały nad urbanistycznymi planami rozbudowy miasta.
Wystawa przypomina również o wydarzeniach na trwałe zapisanych w historii miasta, takich jak walki na terenach Żwakowa we wrześniu 1939 roku i egzekucja więźniów obozu KL Auschwitz wykonana w Tychach we wrześniu 1944 roku.
Wstęp na spotkanie oraz na wystawę jest wolny.

Źródło : http://umtychy.pl/