Dzielnicowi sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni.

 


Wraz z nadejściem chłodów i przymrozków, życie osób bezdomnych oraz samotnie mieszkających bywa zagrożone. Pamiętajmy, że osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu są najbardziej narażone na zamarznięcie. Zasypiają na ławkach, przystankach, w nieogrzewanych pomieszczeniach i niestety bardzo często ludzie przechodzą obok nich bez reakcji.

W związku z nadejściem mrozów, tyscy policjanci niejednokrotnie wspierani przez funkcjonariuszy straży miejskiej na bieżąco sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby szukające schronienia. Powodem zagrożenia życia osób bezdomnych oraz samotnie mieszkających bywa nie tylko ujemna temperatura, ale także pożar lub zatrucie tlenkiem węgla. Każdego roku w sezonie zimowym odnotowuje się wiele przypadków zgonów osób, szczególnie bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest nadmierne wychłodzenie organizmu. Aby uniknąć tego typu zdarzeń tyscy policjanci cyklicznie kontrolują dworce, opuszczone budynki, czy ogródki działkowe, szukając osób wymagających pomocy.

APELUJEMY!!!

Nie przechodź obojętnie obok osób potrzebujących pomocy. Zwracaj uwagę na błąkające się po mieście osoby samotne lub przesiadujące na ławkach w zimne dni. Czasami jeden telefon może uratować życie. Każdy z mieszkańców powinien świadomy, że w sytuacji, kiedy widzi osobę bezdomną lub leżącą na chodniku z różnych przyczyn, należy zadzwonić pod bezpłatne numery alarmowe:

997 – POLICJA

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE

986 – STRAŻ MIEJSKA

112 – SŁUŻBY RATOWNICZE

Ponadto przypominamy, że od 1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego ruszyła bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987 (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), pod którym można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia funkcjonuje całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmuje swym zasięgiem teren województwa śląskiego.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/