Test syren alarmowych.

 


alarm15 listopada w godzinach 9:00-14:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

Celem treningu jest przetestowanie działania systemu syren alarmowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych działań.

W związku z tym zostanie on przeprowadzony w sposób dynamiczny, według innych zasad niż miało to miejsce dotychczas.
We wspomnianych godzinach nadane zostaną komunikaty dla poszczególnych powiatów z poleceniem uruchomienia sygnału alarmowego oznaczającego odwołanie alarmu na danym terenie.
Będzie to dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

Źródło : http://umtychy.pl/