Tychy – Dzielnice i osiedla. JAROSZOWICE I WYGORZELE.

 


Liczba ludności 2304 osoby.

Niegdyś Jaroszowice i Wygorzele były odrębnymi wsiami poza granicami gminy Tychy. Pierwsza wzmianka o Jaroszowicach pochodzi z 1427 roku. W Jaroszowicach w XVII wieku był wielki staw spiętrzający wody rzeki Mlecznej, nad którym funkcjonowały kuźnice, z tego nowsza z 1697 roku produkowała kosy i lufy.

Wprawdzie Jaroszowice, Wygorzele, a także Urbanowice posiadają swoje odrębne dzieje historyczne, ale dziś często traktuje się je łącznie jako wschodnie dzielnice suburbialne miasta, w których rozwija się budownictwo jednorodzinne. Symbolicznym wyrazem tej wspólnoty jest Osiedlowy Klub Piłkarski JUW-e.

Uciążliwością dla mieszkańców jest sąsiedztwo zakładów przemysłowych, problemy komunikacyjne i  ekologiczne związane z przeciążoną intensywnym ruchem samochodowym ulicą Oświęcimską stanowiącą granicę między Urbanowicami a Jaroszowicami.

Jaroszowice
Jaroszowice
Jaroszowice
Jaroszowice

 


Źródło : „Tychy- monografia historyczna” 2011