Tychy – Dzielnice i osiedla. CIELMICE.

 


Liczba mieszkańców 914.

Niegdyś Cielmice były odrębną wsią, włączoną w granice miasta Tychy w 1973 roku, wraz z Urbanowicami i Jaroszowicami. Wieś należała w przeszłości do parafii w Bieruniu Starym. Pierwsza wzmianka o Cielmicach pochodzi z dokumentu datowanego na 9 lutego 1368 roku, chociaż ślady osadnictwa na tym terenie są starsze, o czym świadczą wykopaliska archeologiczne. W Cielmicach już od 1874 roku funkcjonowała szkoła.

W Cielmicach do tej pory zachował się tradycyjny zwarty układ zabudowy, chociaż zarówno od strony zachodniej jak i częściowo południowej do granic dzielnicy zbliża się nowa zabudowa jednorodzinna. Na gruntach Cielmic zlokalizowano znaczną część Podstrefy Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – inwestycje przemysłowe zmieniły krajobraz kulturowy tej miejscowości. Z ciekawych obiektów w Cielmicach warto wymienić kapliczkę św. Jana Nepomucena, obok której znajduje się naturalne źródło oraz Górkę Cielmicką wraz z kapliczką św. Tekli. W jej pobliżu pod lasem, znajduje się boisko piłkarskie klubu Ogrodnik Cielmice.

 

Cielmice
Cielmice Kościół
Cielmice
Cielmice Szkoła
Cielmice
Cielmice
Jpeg
Cielmice boisko Ogrodnika
Cielmice
Cielmice