Tyskie Orły przyznane!

 


tyskie-orly90 – to liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendiów pn. „Tyskie Orły” dla uczniów za znaczące osiągnięcia, będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających  wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016. Komisja Stypendialna po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich wniosków wybrała 31 uczniów. Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Wybrani uczniowie przez najbliższy rok szkolny będą co miesiąc otrzymywali stypendium na rozwijanie swoich pasji, uzdolnień i zainteresowań.
Wręczenie stypendiów najlepszym uczniom odbędzie się podczas „Tyskiej Gali Najzdolniejszych Uczniów”, która odbędzie się dnia 17 października 2016 r. w Teatrze Małym w Tychach, przy ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1 o godzinie 13:00.

Źródło : http://www.oswiata.tychy.pl/