Wyniki głosowania na Budżet Partycypacyjny 2017.

 


Razem TychySą już wyniki głosowania na projekty do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego „Razem Tychy” na 2017 rok. W głosowaniu udział wzięło 14 826 mieszkańców. Pula do rozdysponowania wynosiła 5 mln zł.

 

Wybrane przez mieszkańców projekty do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.
Lp. Tytuł projektu Autor Szacunkowy koszt
zadania
Liczba głosujących Liczba
przyznanych
punktów
Okręg Konsultacyjny nr 1 Wilkowyje
Kwota dla okręgu: 139 332 zł
1 Rozbudowa strefy aktywności Wilkowyje Piotr Zdebel 75 000 zł 100 574
2 Frajda kulturalna – półkolonie letnie
i zimowe w Wilkowyjach
Justyna Czejgis 26 000 zł 58 198
3 Organizacja festynu osiedlowego Pożegnanie Wakacji
w Wilkowyjach
Magdalena Stencel 13 500 zł 57 196
Okręg Konsultacyjny nr 2 Mąkołowiec, Koźlina
Kwota dla okręgu: 152 102 zł
1 Festyn na Mąkołowcu Sławomir Sobociński 15 000 zł 150 886
2 Zakup i montaż koszy na śmieci
na Mąkołowcu i Koźlinie
Arkadiusz Król 12 400 zł 136 743
Okręg Konsultacyjny nr 3 Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 198 863 zł
1 Budowa chodnika przy ul. Jodłowej Mirela Praus 180 000 zł 116 975
Okręg Konsultacyjny nr 4 Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 125 811 zł
1 Remont nawierzchni części
ul. Dzwonkowej – bocznej
od połączenia z ul. Zwierzyniecką
Elżbieta Drabik 125 811 zł 62 557
Okręg Konsultacyjny nr 5 Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele
Kwota dla okręgu: 175 723 zł
1 Aktywni razem przy ul. Miodowej rozbudowa placu zabaw
wraz z siłownią
Izabela Kempa 107 000 zł 58 529
2 Renowacja krzyża przy ul. Ligonia Mariusz Tubacki 43 000 zł 41 390
3 Doposażenie placów zabaw przy
ul. Jaroszowickiej oraz
ul. Przejazdowej
Edyta Danielczyk 18 000 zł 48 260
Okręg Konsultacyjny nr 6 Cielmice, Osiedle Ogrodnik
Kwota dla okręgu: 129 901 zł
1 Monitornig obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej Tadeusz Kopyto 42 954 zł 213 2005
2* Przystanek przy kapliczce – zagospodarowanie terenu przy kapliczce pw. św. Tekli
przy ul. Jedności
Mariusz Mazur 129 901 zł 201 1953
Okręg Konsultacyjny nr 7 Glinka, Suble
Kwota dla okręgu: 157 506 zł
1 Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców Magdalena Łochowska-Piotrowicz 110 000 zł 68 480
2 Budowa stacji naprawy rowerów przy siłowni plenerowej
na Sublach
Magdalena Kasperczyk 8 000 zł 27 98
Okręg Konsultacyjny nr 8 Żwaków
Kwota dla okręgu: 130 965 zł
1 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody Marek Gołosz 130 965 zł 142 1390
Okręg Konsultacyjny nr 9 Stare Tychy
Kwota dla okręgu: 165 644 zł
1 Wymiana nawierzchni chodnika
przy ul. Damrota
Dariusz Wencepel 165 644 zł 155 1351
Okręg Konsultacyjny nr 10 Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W
Kwota dla okręgu: 270 559 zł
1 Doposażenie i oświetlenie placu zabaw przy ul. Paprocańskiej oraz przeniesienie i doświetlenie siłowni na
ul. Poziomkową
Józef Wilczek 70 000 zł 256 1974
2 Oświetlenie placu Filipa Nowary Józef Wilczek 40 000 zł 183 1304
3 Budowa miejsc parkingowych
przy ul. Jagiełły
Józef Wilczek 60 000 zł 90 566
Okręg Konsultacyjny nr 11 Osiedle A
Kwota dla okręgu: 184 570 zł
1 Poprawa funkcjonalności i estetyki przy ul. Andersa 1-8 poprzez modernizację wiat śmietnikowych Magdalena Stolarska 184 570 zł 190 1786
Okręg Konsultacyjny nr 12 Osiedle B
Kwota dla okręgu: 283 454 zł
1 Radosne podwórko – budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy Urszula Wiśniewska 211 671 zł 431 4000
2* Parkujemy i poruszamy się bezpiecznie przy ul. Brzozowej 12-16a Mariusz Pisula 250 000 zł 378 3629
Okręg Konsultacyjny nr 13 Osiedle Balbina
Kwota dla okręgu: 138 998 zł
1 Budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Barona Adam Kafka 40 000 zł 60 585
Okręg Konsultacyjny nr 14 Osiedle C
Kwota dla okręgu: 248 358 zł
1 Strefa sportu przy
Szkole Podstawowej nr 11
Ewelina Majewska- Howis 248 358 zł 606 5912
Okręg Konsultacyjny nr 15 Osiedla D, G
Kwota dla okręgu: 295 390 zł
1 Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13
oraz Dębowej 18-20 i 26-28
Grażyna Dybała 230 000 zł 241 2189
Okręg Konsultacyjny nr 16 Osiedle E
Kwota dla okręgu: 217 956 zł
1 Oaza zdrowia dla wszystkich przy I LO przy ul. Korczaka 6 Jarosław Grabowski 168 782 zł 424 4033
Okręg Konsultacyjny nr 17 Osiedla F, Zawiść
Kwota dla okręgu: 204 434 zł
1 Zadbajmy o Nasze Otoczenie – budowa siłowni plenerowej przy ulicach Wyszyńskiego oraz Fitelberga Stefan Ciura, Grzegorz Pisula 35 000 zł 209 2064
Okręg Konsultacyjny nr 18 Osiedle H, Ł
Kwota dla okręgu: 357 675 zł
1 Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala Mirosława Musiolik 267 000 zł 684 6294
Okręg Konsultacyjny nr 19 Osiedla K, L, Cztery Pory Roku
Kwota dla okręgu: 252 489 zł
1 Budowa chodnika do placu zabaw Kinderlandia Łukasz Wiewióra 45 000 zł 113 995
2 Bieg i skok po zdrowie – szkoła po godzinach. Modernizacja bieżni
i stanowiska do skoku w dal przy Gimnazjum nr 4 i SP 37
Aleksandra Rybicka- Rojek 70 000 zł 94 714
3 Budowa stacji naprawy rowerów na osiedlu Karolina Michał Kasperczyk 8 000 zł 32 162
4 Organizacja imprez integracyjnych na osiedlach K, L, Cztery Pory Roku Krzysztof Woźniak 10 500 zł 23 111
Okręg Konsultacyjny nr 20 Osiedla M, U
Kwota dla okręgu: 260 835 zł
1 Budowa połączenia drogowego
ul. Młodzieżowej z parkingiem przy
al. Bielskiej
Bogdan Buczek 260 835 zł 366 2891
Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedla N, O
Kwota dla okręgu: 271 498 zł
1 Zadbajmy o nasze otoczenie – remont ciągu pieszego przy
ul. Dmowskiego 1-13
Grażyna Malucha 221 000 zł 290 2569
Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedle R
Kwota dla okręgu: 186 302 zł
1 Budowa parkingu przy ulicach Jaśkowickiej i Rodakowskiego Tadeusz Kamiński,
Wiesława Gołosz
186 302 zł 304 2700
Okręg Konsultacyjny nr 23 Osiedla T, W ( część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 242 265 zł
1 Remont chodników przy
ul. Wieniawskiego wraz
z parkingami
Anna Łodyga,
Zdzisław Banasik
235 427 zł 702 6893
Okręg Konsultacyjny nr 24 Osiedla Z, Z1
Kwota dla okręgu: 209 359 zł
1 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza Barbara Kańtor 209 359 zł 536 5171

* dodatkowy projekt wprowadzony na listę w nagrodę za wysoką frekwencję w głosowaniu w danym Okręgu Konsultacyjnym

 


Źródło : https://razemtychy.pl/