V Tyska Różowa Masa Krytyczna.


V Tyska Różowa Masa Krytyczna –  niedziela, 9 października 2016, 13:00-18:00

Tyska Różowa Masa KrytycznaW niedzielę 9 października 2016r zapraszamy na V edycję Tyskiej Różowej Masy Krytycznej „Z ryneczku na Rynek”. Rowerowy przejazd rozpocznie się o godz. 13:00 przy fontannie na Ryneczku osiedla „K” w Tychach. Następnie ulicami miasta różowa parada przejedzie do serca miasta czyli na Rynek w Tychach, gdzie odbywać się będzie I Jesienna Wystawa Klasyków organizowana przez Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska. Po przejeździe i zwiedzaniu rowerzyści przejadą do klubu Stara Poczta, gdzie o godz. 14:30 będzie czekał już grill dla uczestników parady. Na miejscu nie zabraknie również klubu Tyskich Amazonek, które od początku towarzyszą nam w tej imprezie.
Główne cele Różowej Masy Krytycznej w Tychach:
1) Zwrócić uwagę na rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego – wyróżniają się w tym kolorze
2) Ma utożsamiać się z profilaktyką raka, który dotyka wielu osób.
Przy integracyjnym grillu również nie zabraknie atrakcji, najlepsze różowe rowerowe kreacje oczywiście zostaną nagrodzone. Poza akcjami profilaktycznymi przy Starej Poczcie nie zabraknie też sportowej rywalizacji oczywiście z nagrodami dla najlepszych. Serdecznie zapraszamy! UWAGA! Impreza obędzie się bez względu na pogodę.
Organizatorem imprezy jest: Stowarzyszenie Sportowe NOL-TYCHY.
REGULAMIN RÓŻOWEJ PARADY ROWEROWEJ: WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
• Każdy uczestnik rajdu zapisuje się na liście obecności dostępnej przed startem rajdu.
• Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
• Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
• Osoby niepełnoletnie mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
• Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
• Wymagane oświetlenie roweru z przodu i z tyłu.
ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:
Rajd będzie przebiegać ulicami miasta Tychy, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
• Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
• Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
• Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.
• Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
• W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
• Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
• Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
• Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione!
Na trasie zabrania się:
• Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
• Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
• Niszczenia przyrody,
• Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna i osób zabezpieczających.
• Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
Odpowiedzialność organizatora:
• Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie. • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
• Wpis do książeczki turystycznej na odznakę KOT (Kolarska Odznaka Turystyczna)

Źródło : http://umtychy.pl/