RCGW S.A. z europejską nominacją za działania proekologiczne.

 


EBAE-nominatieRegionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., które jest inwestorem powstającego Wodnego Parku Tychy, otrzymało kolejną nominację za działania proekologiczne. Tym razem Komisja Europejska nominowała RCGW do nagrody European Award for the Environment (EBAE).

Nagrody EBAE przyznawane są co dwa lata spółkom wyróżniającym się pod kątem ekoinnowacyjności, czyli traktowania ochrony środowiska jako jednego z kierunków w strategii rozwoju. Zwycięzcy są wybierani w czterech kategoriach: zarządzanie, produkty i usługi, innowacyjne technologie oraz międzynarodowa współpraca biznesowa. Komisja Europejska przyznaje również nagrodę specjalną dla przedsiębiorstw które w znaczący sposób wpływają na bioróżnorodność i naturalny ekosystem.

Spółka RCGW została doceniona za ograniczenie oddziaływania na środowisko i optymalne wykorzystanie obecnych zasobów przy pomocy nowoczesnych rozwiązań.

RCGW_logo_zwykle– Nominacja do tej prestiżowej europejskiej nagrody jest postrzegana jako dowód odniesienia sukcesu w kraju i wyznaczania krajowych standardów w zakresie prowadzenia zrównoważonego biznesu. Cieszymy się, że działalność RCGW S.A. stanowi inspirację – mówi Zbigniew Gieleciak, Prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., inwestor Wodnego Parku Tychy – Jest to tym cenniejsze, że w grę wchodzi otaczające nas środowisko – dodaje.

To proekologiczne wyróżnienie (po „Zielonym Oscarze” oraz „Zielonym Laurze”), które otrzymuje inwestor Wodnego Parku Tychy. Obiekt jest obecnie w fazie budowy a jego otwarcie jest planowane na przełom III i IV kwartału 2017 roku.


Źródło : http://www.parkwodnytychy.pl/