Z dziennika budowy Parku Wodnego w Tychach [foto]

Wodny Park Tychy zmienia się z każdym dniem, nie tylko na zewnątrz ale również wewnątrz. Szczególny postęp w ostatnim czasie poczyniono przy realizacji technologii wody basenowej. Złożem ekologicznym, z tzw. „zielonego szkła” zostały wypełnione filtry ponad połowy obiegów wody. Zamontowano również pompy obiegowe i zbiorniki przelewowe. Rozpoczęto także montaż instalacji ogrzewania podłogowego. Z prac budowalnych warto również wspomnieć o montażu saun i ścianek działowych w saunarium oraz okien w wieży zjeżdżalni. Z kolei na zewnątrz układano kostkę na rondzie oraz kontynuowano chodniki i drogi. Natomiast w budynku kogeneracji rozpoczęto instalację urządzeń i rurociągów.

Park wodny foto 100

Park wodny foto 101

Park wodny foto 102

Park wodny foto 103

Park wodny foto 104


Źródło : http://www.parkwodnytychy.pl/