Pociąg z Tychów do Bierunia jest potrzebny. Kiedy ruszy?

Jpeg

Kiedy ruszy pociąg z Tychów do Bierunia? Niestety, nie wcześniej jak za cztery, a może nawet pięć lat. Czy tym razem już na pewno? Do tej pory terminów było kilka, wprawdzie nigdy nie były tak odległe, ale żadne nie zostały dotrzymane.

We wrześniu poznamy autora studium wykonalności kolejowego połączenia Tychów z Bieruniem, o którym mówi się od co najmniej pięciu lat.

5 kwietnia br. podpisane zostało podpisane porozumienia w sprawie ustalenia zasad współpracy i finansowania studium wykonalności rewitalizacji linii kolejowych łączących nie tylko Tychy z Bieruniem Nowym i Oświęcimiem, ale także Tychów z Orzeszem.

20 kwietnia ogłoszono przetarg na zamówienie dokumentacji przedprojektowej, czyli rzeczonego studium wykonalności.

– Złożonych zostało 12 ofert, które są w trakcie weryfikacji – mówi Krystian Grzesica, burmistrz Bierunia.

Najlepsza oferta ma być wybrana we wrześniu i zaczną się prace nad studium wykonalności całego przedsięwzięcia. Studium to ma m.in. warianty poprowadzenia linii kolejowej do Bierunia Nowego: przez KWK Piast i z ominięciem kopalni. – Studium powinno być gotowe w pierwszej połowie 2018 r. i wtedy będzie można złożyć wniosek do marszałka o dofinansowanie inwestycji.

Umowa z projektantami, którzy mają być zarazem wykonawcą inwestycji powinna być podpisana na przełomie 2018/19. I od tego czasu trzeba liczyć ze dwa lata na wykonanie wszystkich prac. Summa summarum, pierwsze pociągi do Bierunia nie ruszą wcześniej jak w 2020 lub nawet 2021 r. 


Źródło :  http://www.dziennikzachodni.pl/