KS. PRAŁAT FRANCISZEK RESIAK – z cyklu „ZNANI TYSZANIE” – odc. 21

franciszka-resiaka-21Urodził się 19 marca 1938 w Podrudzie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1961 w Katowicach.

Jako wikariusz pracował w Piotrowicach i Skoczowie (gdzie był też duszpasterzem odpowiedzialnym za kościół filialny w Nierodzimiu). Następnie był proboszczem w Jaworzynce (1968-1972) i Paprocanach (1972-1980). W 1980 roku został budowniczym nowego kościoła i proboszczem parafii Ducha Świętego w Tychach-Żwakowie.

Na emeryturę przeszedł w 2006 roku i zamieszkał na terenie parafii w Urbanowicach. Kapelan Jego Świątobliwości (2000) i kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej w Katowicach (1982).