Z dziennika budowy Parku Wodnego w Tychach [foto]

Końca dobiega kolejny tydzień na budowie Wodnego Parku Tychy. W ostatnich dniach rozpoczęto prace przy realizacji sauny parowej i groty śnieżnej. Wznowiono również wykonywanie izolacji i posadek w strefie saun. W dalszym ciągu montowano również zewnętrzną elewację w systemie ROCKPANEL. Roboty  budowlane prowadzono także przy nieckach basenowych oraz stolarce okiennej. Jak można zauważyć na zdjęciach, wysoki stopień zaawansowania budowlanego jest widoczny również na zewnątrz obiektu. Znaczne postępy poczyniono w montażu dróg wewnętrznych. Oprócz tego w dalszym ciągu realizowana jest technologia wody basenowej.

Park wodny foto 87

Park wodny foto 88

Park wodny foto 89

Park wodny foto 90

Park wodny foto 91

Park wodny foto 92


Źródło : http://www.parkwodnytychy.pl/