Rusza przetarg na wybór najemcy strefy SPA/Wellness Wodnego Parku Tychy.

Park wodny strefa5 sierpnia br. opublikowano szczegóły przetargu na wynajem przestrzeni SPA/Wellness Wodnego Parku Tychy. Przedmiotem postępowania są pomieszczenia o łącznej powierzchni 176,5  m2.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., które jest inwestorem powstającego Wodnego Parku Tychy zaprasza do przetargu podmioty, które udokumentują, że prowadziły co najmniej jeden lokal o charakterze SPA/Wellness o łącznej powierzchni min. 80 m2 przez okres przynajmniej 3 lat. Dodatkowym warunkiem jest doświadczenie wynikające z zatrudnienia przy prowadzonej działalności minimum 3 osób na umowę o pracę.

Podmiot, który wygra postępowanie przetargowe zostanie zaproszony do podpisania umowy na okres 5 lat. Wynajmujący uzyska dostęp do pomieszczeń w stanie surowym, na 3 miesiące przed oficjalnym otwarciem Wodnego Parku Tychy.

Oferty można składać do dnia 6 września 2016 roku do godziny 10:00. Szczegóły postępowania przetargowego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej – http://bip.rcgw.pl/pl/bip/przetargi/id,182.html.


Źródło : http://www.parkwodnytychy.pl/