Z dziennika budowy Parku Wodnego w Tychach [foto]

Przez pierwsze dni sierpnia na budowie Wodnego Parku Tychy kontynuowano montaż elewacji Chameleon Rockpanel. Z kolei w jednej z najważniejszych części obiektu – strefie rekreacyjnej oraz sportowej, prowadzono dalsze prace tynkarskie oraz dekarskie. Montowano również stolarkę okienną oraz niecki basenowe. Natomiast w strefie surfingu zakończono tynkowanie ścian. Prace prowadzono również na zewnątrz obiektu, przy drogach wewnętrznych, chodnikach i parkingu dwupoziomowym. Ostatni z nich zyskał kompletne orynnowanie wraz z rurami spustowymi. Pod kątem instalacyjnym w dalszym ciągu montowano poszczególne okablowania.

Park wodny foto 73

Park wodny foto 74

Park wodny foto 75

Park wodny foto 77

Park wodny foto 78

Park wodny foto 79


Źródło : http://www.parkwodnytychy.pl/