Dodatkowe posterunki Policji w Tychach.

Policja dodatkowe patroleTrwa wizyta Papieża Franciszka w Polsce. W związku z powyższym funkcjonariusze w całym kraju zintensyfikowali wszelkie działania, celem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Również w Tychach dyslokowanych jest więcej policyjnych patroli oraz utworzone zostały dodatkowe posterunki.

Od kilkunastu dni na terenie Tychów można spotkać większą liczbę policjantów, m.in. w rejonie centrów handlowych, dworców kolejowych i autobusowych. W trosce o bezpieczeństwo obywateli wystawione zostały dodatkowe posterunki policji w miejscach, w których mamy do czynienia z dużymi skupiskami ludzi. Tzw. posterunki stałe oraz doraźne policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Tychach są jedną z form pełnienia służby przez funkcjonariuszy. Taka forma pełnienia służby została określona w Zarządzeniu nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym. Widoczny policjant nie tylko oddziaływuje prewencyjnie na otoczenie, ale przede wszystkim zwiększa poczucie bezpieczeństwa obywateli.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/